Aby kuracja stóp była efektywna i przynosiła oczekiwane rezultaty, niezbędna jest trafna diagnoza. Na pierwszej wizycie, przeprowadzany jest dokładny wywiad oraz zakładana jest Karta Pacjenta. Każdy zabieg rozpoczyna się od dokładnej analizy stanu stóp, doboru odpowiedniej terapii, później następuje wdrożenie postępowania leczniczego i ustalenie pielęgnacji domowej. Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące stanu swoich stóp, zapraszam na Konsultację Podologiczną do Gabinetu Zdrowej Stopy. Zostaną dobrane odpowiednie preparaty i metody pielęgnacji, odpowiem także na wszelkie pytania.